DIESELMOTOR INDUKTION & EGR CLEANER

DES 928Diesel Engine Induktion och EGR Cleaner är ett koncentrerat formel utformad för att effektivt rena och ta bort kol och sot från EGR-ventilen och kylare, intag, katalysator och DPF filter.
Diesel Engine Induktion och EGR Cleaner skadar inte katalysatorn, turbon eller några sensorer.

  • Vid rekommenderad användning, dieselmotor induktions och EGR cleaner ger:
  • Minskade utsläpp
  • Förbättrad prestanda
  • Förbättrad turbo tryck
  • Frigör rörlig vinge på turbon