DIESEL CARBON CLEANER

DES 925DIESEL CARBON CLEANER
Diesel Carbon Cleaner är ett koncentrerat formel utformad för att effektivt rengöra injektorer och säkert ta bort kol och sot från kolvarna och förbränningskammaren.
Diesel Carbon Cleaner skadar inte katalysatorn, turbon eller några sensorer.

  • Vid rekommenderad användning, ger Diesel Carbon Cleaner:
  • Minskade utsläpp
  • Förbättrad prestanda
  • Förbättrad bränsleförbrukning
  • Dieselpump och injektor smörjning